Kada je aplikacija Cisco Webex Teams povezana sa prostorijom ili radnim stolom i neko vas pozove, poziv se pojavljuje u aplikaciji. Možete da izaberete da li ćete preuzeti poziv na uređaju ili u aplikaciji. Takođe uvek možete da odbijete poziv.