Набиране на URI

Потребителите, които са свързани към Cisco TelePresence видео комуникация сървър (VCS), са достъпни само с помощта на техните свързани URI.

Импортирани контакти от Microsoft Outlook

Контактите, импортирани от Microsoft Outlook, може да съдържат SIP URIs. За издания преди Версия 10.9 на Apple OS X Maverick адресната книга на Mac може да не показва някои знаци, например aperez@example.com може да се показва като aperezexamplecom. Въпреки това все още можете да търсите и да се обаждате с помощта на тези URIs.

SIP URI за настройка

Преди да започнете

Гарантирайте, че сте конфигурирали добавката за адресна книга за Cisco Jabber за Mac.

1

Изберете потребителя във вашата Mac адресна книга и изберете Редактиране.

2

В рамките на телефонната секция на картата за контакт добавете SIP URI за вашия контакт.

3

Изберете Готово.