Vytáčení adresy URI

Uživatelé připojení k serveru Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) jsou dostupní jenom prostřednictvím přidruženého identifikátoru URI.

Kontakty importované z aplikace Microsoft Outlook

Kontakty importované z aplikace Microsoft Outlook mohou obsahovat adresy URI pro SIP. U verzí systému starších než Apple OS X Mavericks verze 10.9 nemusí adresář Mac zobrazovat některé znaky, například adresa aperez@priklad.com se může zobrazit jako aperezprikladcom. Přesto vám tyto identifikátory URI umožňují vyhledávat a telefonovat.

Nastavení adresy URI pro SIP

Než začnete

Ujistěte se, že jste nakonfigurovali zásuvný modul adresáře pro aplikaci Cisco Jabber pro Mac.

1

Vyberte uživatele ve svém adresáři Mac a zvolte možnost Upravit.

2

V části telefonu na kartě kontaktu přidejte adresu URI pro SIP svého kontaktu.

3

Vyberte možnost Hotovo.