חיוג URI

משתמשים המחוברים לשרת תקשורת הווידאו של Cisco TelePresence (VCS), נגישים רק באמצעות ה-URI המשויך אליהם.

אנשי קשר מיובאים מ- Microsoft Outlook

אנשי קשר המיובאים מ- Microsoft Outlook עשויים להכיל URI SIP. עבור מהדורות לפני Apple OS X Maverick גרסה 10.9, פנקס הכתובות של Mac עשוי שלא להציג תווים מסוימים, לדוגמה aperez@example.com יכולים להציג כ- aperezexamplecom. עם זאת, אתה עדיין יכול לחפש ולהתקשר באמצעות URI אלה.

הגדרת SIP URI

לפני שתתחיל

ודא שקבעת את תצורת תוסף פנקס הכתובות עבור Cisco Jabber עבור Mac.

1

בחרו את המשתמש בפנקס הכתובות של ה-Mac ובחרו ' עריכה'.

2

בתוך מקטע הטלפון של כרטיס הקשר, הוסף את SIP URI עבור איש הקשר שלך.

3

בחר בוצע .