Можете да променяте фона, независимо дали сте в повикване, или не.


Не се поддържат виртуални фонове на устройства DX70 или DX80.

Опции за фон

 • Замъгляване на фона. Имайте предвид, че замъгляването на фона не покрива целия ви фон и е възможно да стане видима за останалите във видео срещата потенциално чувствителна информация.

 • Споделяне на компютърен екран като фон (ако компютърът ви е свързан към вашето устройство Desk)

 • Стандартни фонови изображения

 • Персонализирано фоново изображение, ако персонализирани изображения са качени от вашия администратор. Ако вашето устройство Desk е регистрирано в личен режим, можете да качите свои собствени персонализирани фонове. Прочетете как да го направите тук.

За да промените фона си по всяко време:

 1. Докоснете или плъзнете бързо от дясната страна на екрана. В панела за управление, който се отваря, докоснете Фон. 2. Ще видите наличните фонове.  Изберете едно:

  • никакъв виртуален фон

  • замъглен фон

  • собствения екран на компютъра, когато компютърът е свързан към устройството. Вие ще се появите пред всичко, което е на екрана на компютъра ви.

  • предварително зададено изображение

 3. Докоснете на което и да е друго място на екрана, за да затворите десния страничен панел.

За да промените фона си по време на повикване:

 1. Докоснете екрана, за да получите контролите за повикване и автопортрета, ако все още не се виждат. След това докоснете бутона за фон на вашия автопортрет. 2. Появяват се достъпните опции. Изберете една от тях и докоснете някъде другаде на екрана.