Fra egenvisningsbildet kan du endre det virtuelle bakgrunnsbildet. Du kan endre bakgrunnen før eller når du allerede er i en samtale eller et møte.

Bakgrunnsalternativer:

  • Uskarp bakgrunn

  • Data maskin skjerm deler som bakgrunn (hvis data maskinen er koblet til Webexs skrive bord eller skrive bords proff)

  • Standard bakgrunns bilder

  • Egendefinert bakgrunnsbilde, hvis egendefinerte bilder er lastet opp av administratoren. Hvis Webexs skrive bord eller skrive bords proff er registrert i personlig modus, kan du laste opp egen definerte bakgrunner. Les hvordan du gjør det her.


  • Uskarpheten i bakgrunnen dekker ikke nødvendigvis hele bakgrunnen og mulig sensitiv informasjon kan være synlig for andre i videomøtet.

1

Trykk på eget bilde- ikonet.

2

Trykk på egenvisning for å åpne bakgrunnsalternativer. Velg uskarp eller bildebakgrunn.

3

Trykk på skjermen utenfor kontrollene når du er ferdig.

Trykk på egenvisning-ikonet på nytt for å lukke egenvisning.