Na slici koja se sama prikazuje možete da promenite virtuelnu pozadinu. Pozadinu možete da promenite pre ili kada ste već u pozivu ili sastanku.

Opcije pozadine:

  • Zamagljivanje pozadine

  • Ekran računara deli kao pozadinu (ako je računar povezan sa Webex Desk ili Desk Pro)

  • Standardne slike u pozadini

  • Prilagođena slika u pozadini, ako je administrator otpremio prilagođene slike. Ako je Webex Desk ili Desk Pro registrovan u ličnom režimu, možete da otpremite sopstvene prilagođene pozadine. Kako se to radi ovde.


  • Pozadinska zamagljenost možda neće u potpunosti pokriti pozadinu i moguće osetljive informacije mogu biti vidljive drugima na video sastanku.

1

Dodirnite ikonu "Selfview".

2

Dodirnite sliku za samostalni prikaz da biste otvorili opcije pozadine. Izaberite zamagljenu pozadinu ili pozadinu slike.

3

Dodirnite ekran izvan kontrola kada završite.

Da biste zatvorili samostalni prikaz, ponovo dodirnite ikonu "Selfview".