Включване и изключване на наушниците

Превключвателят Power/Bluetooth се намира на гърба на чашата на лявото ухо. Power/Bluetooth switch on the left ear cup.
1

Плъзнете превключвателя Захранване/Bluetooth нагоре, за да включите наушниците.

2

Плъзнете превключвателя Захранване/Bluetooth надолу, за да изключите наушниците.