De schakelaar voor Aan/Uit/Bluetooth bevindt zich op de achterzijde van de linkeroorschelp.

1

Schuif de schakelaar voor Aan/Uit/Bluetooth naar boven om de headset in te schakelen.

De schakelaar Aan/Uit/Bluetooth aan de linkerkant.
2

Schuif de schakelaar voor Aan/Uit/Bluetooth naar beneden om de headset uit te schakelen.

Schakelaar Aan/Uit/Bluetooth

 

Het duurt ongeveer 5 seconden voordat de headset volledig is uitgeschakeld.