De Strøm/Bluetooth bryteren er plassert på baksiden av venstre øreklokke.

1

Skyv på Strøm/Bluetooth slå opp for å slå på headsettet.

Strøm/Bluetooth-bryter på venstre øreklokke.
2

Skyv på Strøm/Bluetooth slå ned for å slå av headsettet.

Strøm/Bluetooth-bryter

 

Det tar omtrent 5 sekunder før hodesettet slår seg helt av.