Можете да изберете позицията на видеоклипа за активния високоговорител в изтеглените mp4 записи на събрания. Тази настройка се отнася за записи от Webex срещи и Webex събития. Тази настройка не се отнася за формат за разширен запис (ARF) на Webex.


Тази функция трябва да е активирана за вашия сайт.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги .

2

Под Събраниеизберете Сайтове , изберете сайта си и след това изберете Конфигуриране на сайт .

3

Под Общи настройки изберете Опции за сайта , след което изберете една от следните опции за видео позицията нависокоговорителя:

  • Inside Frame— Видеоклипът се появява в горния десен ъгъл и припокрива екрана на събранието.

  • Извън Рамка— Видеоклипът се появява горе вдясно на екрана за събрания, без припокриване.