Możesz wybrać pozycję wideo dla aktywnego mówcy w pobranych nagraniach spotkań MP4. To ustawienie dotyczy nagrań z Webex Meetings i Webex Events. To ustawienie nie ma zastosowania do formatu Webex Advanced Recording Format (ARF).


Ta funkcja musi być włączona dla Twojej witryny.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi .

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcjewitryny, a następnie wybierz jedną z następujących opcji pozycji wideo głośnika:

  • Wewnątrzramki — klip wideo pojawi się w prawym górnym rogu i nałoży się na ekran spotkania.

  • Zewnętrznaramka — klip wideo jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu spotkania i nie nakłada się na siebie.