Du kan välja var videon med den aktiva talaren ska visas i nedladdade mötesinspelningar i MP4-format. Denna inställning gäller för inspelningar från Webex Meetings och WebEx Händelser. Den här inställningen gäller inte den WebEx Avancerade inspelning Format (ARF)-format.


Den här funktionen måste vara aktiverad på din webbplats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.http://admin.webex.com

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar, Välj Webbplatsalternativ, välj sedan ett av följande alternativ för talarens videoposition:

  • Överlappning överst till höger: Videon visas i det övre högra hörnet och överlappar mötesskärmen.

  • Överst till höger: Videon visas i det övre högra hörnet på mötesskärmen utan överlappning.