Ако се интересувате от Microsoft Intune SDK MDM или Blackberry SDK MDM поддръжка, можете да се регистрирате за програмата за управление на мобилни приложения.

Преглед

Управлявани конфигурации, известни преди като ограничения на приложенията, позволяват на ИТ администратора на организацията да задава отдалечено настройки за мобилното приложение Webex Meetings.

Webex срещи определя управлявани опции за конфигуриране, които могат да бъдат зададени дистанционно от ИТ администратор. Това са произволни настройки, които могат да бъдат променени от управляван доставчик на конфигурация. Ако приложението ви се изпълнява в работен профил, ИТ администраторът може да промени и управляваната конфигурация на приложението ви.

Доставчикът на управлявани конфигурации е друго приложение, контролирано от ИТ администратора, което се изпълнява на същото устройство. ИТ администраторът съобщава промени в конфигурацията на приложението на доставчика на управлявани конфигурации, което след това прави промени в Срещи на Webex.

Предпоставки

Правила за конфигуриране за Webex срещи

ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на устройства, които са включени в EMM решение.

Влезте в конзолата emm и одобрявате срещи в Webex от Управляван Google Play. ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на приложения за мобилното приложение Webex Meetings. След като потребителят инсталира Webex срещи, устройството автоматично конфигурира приложението.

Опции за конфигуриране

Клавиш за конфигурация

Вид стойност

Описание

По подразбиране

цяло число

Задайте типа на аудио връзката по подразбиране за събрания.

Забрани наappleLogin

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с акаунт в Apple.

Забраняване наполепонизанията на лица

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с акаунт във Facebook.

Деактивиране наGoogleLogin

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с профил в Google.

ДеактивиранеO365Login

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с акаунт в Microsoft Office 365.

ЗабраниУем набелязанотоневане

Булева (истина или невярна)

Укажете дали да се изпращат предстоящи известия за събрания.

Изключване на видеоиздаване

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да изпращат видео по време на събрания.

ДеактивирайтеПрезничесCalendar

Булева (истина или невярна)

Позволяване на събранията да бъдат изброени от webex календар.

Дезактивиране на календарите

Булева (истина или невярна)

Позволяване на събранията да бъдат изброени от календара на устройството.

Дезактивирайте 365calendar

Булева (истина или невярна)

Позволяване на събранията да бъдат изброени от календара на Microsoft Office 365.

Забраните връзка с връзката

Булева (истина или невярна)

Разрешаване на видеоустройствата да се свързват със събрания в Webex.

Забрани връзка за автоматично свързване

Булева (истина или невярна)

Позволява на видеоустройствата да се свързват автоматично със събрания в Webex.

Изключване на изпращането на 40000000000000000000000000

Булева (истина или невярна)

Позволява на потребителите да споделят екрана си с до 30 кадъра в секунда.

Деактивиране на Виртуалното закриване

Булева (истина или невярна)

Позволява на потребителите да забраняват виртуални фонове в своите събрания.

Разрешаване НаблОкИране Настройте

Булева (истина или невярна)

Задайте дали отключените устройства могат да използват Webex събрания.

Активиране на функцията за включване

Булева (истина или невярна)

Задайте дали потребителите са задължени да влизат в потребителски Webex срещи.

Разрешаване на автоматичен

Булева (истина или невярна)

Позволяване на личната стая за срещи на Webex да се отвори автоматично.

1000000000

низ

Задайте името на уеб сайта. Например, фирма.webex.com

Потребителско име

низ

Укажете потребителското име на титуляра на профила в Webex.

Потребителски парола

низ

Задайте паролата на Webex акаунта.


Само ИТ администраторите могат да преглеждат тези настройки на ключовете в EMM конзола. Потребители, които не са ИТ администратори нямат достъп или променят тези настройки.

Дори ако някои функции са разрешени от ИТ администратор, функцията може все още да бъде деактивирана на ниво сайт от администратора на сайта.

Влезте в мобилното приложение webex meetings с MDM услуга


Мобилното приложение webex срещи се държи нормално, ако няма MDM услуга или ако SiteURL и EnableForceLogin не са конфигурирани.

SiteURL е конфигуриран

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигуриран SiteURL автоматично се показва за потребители.

SiteURL и EnableForceLogin са конфигурирани

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигурираният SiteURL трябва да се използва за влизане в приложението. Ако потребителят не е влязъл в профила си, но се опитва да се свърже със събрание, приложението ще ги подкани да влязат.

Ако сайтът ви има еднократна идентификация (SSO),потребителите автоматично се отведоха на страницата си SSO, когато влизат в мобилното приложение. Те не трябва да въвеждат своя имейл адрес първо.

Конфигуриране на аудио настройка по подразбиране

Задайте DefaultAudioCallType чрез въвеждане на стойността на аудио връзката, която искате да зададете по подразбиране. Опциите за аудио връзка имат следните стойности:

Тип аудио връзка Стойност
Повикване от сървъра 1
Използване на интернет за аудио 2
Набиране 3
Без свързване с аудиото 5

Аудио връзката по подразбиране, която сте задали, се отнася за потребители, които се присъединяват към събрание за първи път. Ако потребителят промени своята аудио връзка, избраната от тях аудио връзка става по подразбиране. Ако не зададете стойност за DefaultAudioCallType или задайте невалидна стойност, използвайте интернет за аудио е зададена по подразбиране.

Предпоставки

  • Андроид 5.0 или по-нова версия

  • Управляваните устройства са включени в софтуера за управление на корпоративната мобилност (EMM) като AirWatch, Microsoft Intuneили MobileIron

  • Приложението Webex срещи на управлявани устройства е добавен от ИТ администратор в конзолата на EMM

Правила за конфигуриране за Webex срещи

ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на устройства, които са включени в EMM решение.

Влезте в конзолата emm и одобрявате срещи в Webex от Управляван Google Play. ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на приложения за мобилното приложение Webex Meetings. След като потребителят инсталира Webex срещи, устройството автоматично конфигурира приложението.

Опции за конфигуриране

Клавиш за конфигурация

Вид стойност

Описание

По подразбиране

низ

Задайте типа на аудио връзката по подразбиране за събрания.

Изключване на шрифта на книгата

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с акаунт във Facebook.

Деактивиране на ГодъглеСинин

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с профил в Google.

Дезактивирайте се

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да влизат с акаунт в Microsoft Office 365.

Активиране на сила

Булева (истина или невярна)

Задайте дали потребителите са задължени да влизат в потребителски Webex срещи.

ЗабраниУемуем набелязание

Булева (истина или невярна)

Укажете дали да се изпращат предстоящи известия за събрания.

Разрешаване НаблОкИране Настройте

Булева (истина или невярна)

Задайте дали отключените устройства могат да използват Webex събрания.

Изключване на видеоиздаване

Булева (истина или невярна)

Позволяване на потребителите да изпращат видео по време на събрания.

ДеактивирайтеПрезничесCalendar

Булева (истина или невярна)

Позволяване на събранията да бъдат изброени от webex календар.

Деактивиране на функцията за отстраняване наcalendar

Булева (истина или невярна)

Позволяване на събранията да бъдат изброени от календара на устройството.

Дезактивирайте 365calendar

Булева (истина или невярна)

Позволяване на събранията да бъдат изброени от календара на Microsoft Office 365.

Забраните връзка с връзката

Булева (истина или невярна)

Разрешаване на видеоустройствата да се свързват със събрания в Webex.

Забрани връзка за автоматично свързване

Булева (истина или невярна)

Позволява на видеоустройствата да се свързват автоматично със събрания в Webex.

1000000000

низ

Задайте URL адреса на сайта за влизане.


Само ИТ администраторите могат да преглеждат тези настройки на ключовете в EMM конзола. Потребители, които не са ИТ администратори нямат достъп или променят тези настройки.

Дори ако някои функции са разрешени от ИТ администратор, функцията може все още да бъде деактивирана на ниво сайт от администратора на сайта.

Влезте в мобилното приложение webex meetings с MDM услуга


Мобилното приложение webex срещи се държи нормално, ако няма MDM услуга или ако SiteURL и EnableForceLogin не са конфигурирани.

SiteURL е конфигуриран

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигуриран SiteURL автоматично се показва за потребители.

SiteURL и EnableForceLogin са конфигурирани

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигурираният SiteURL трябва да се използва за влизане в приложението. Ако потребителят не е влязъл в профила си, но се опитва да се свърже със събрание, приложението ще ги подкани да влязат.

Ако сайтът ви има еднократна идентификация (SSO),потребителите автоматично се отведоха на страницата си SSO, когато влизат в мобилното приложение. Те не трябва да въвеждат своя имейл адрес първо.

Известни проблеми

Правила, контролирани от EMM чрез device policy controller (DPC), инсталирани на мобилното устройство, може да повлияе на поведението на Webex приложение за следните функции. ИТ администраторите могат да използват MDM, за да ги разрешите или забраните:

  • Споделяне наекрана: може да се появи черен екран на другите в събранието, когато прихващането на екрана е забранено.

  • Стартиране на авто-видео: не можете да стартирате видео камера, когато фотоапаратът е изключен.

  • Устройство за Bluetooth: не можете да използвате Bluetooth устройства, когато Bluetooth връзките са забранени.

  • Стартирайте Webex App отбраузъра: не можете да стартирате приложението Webex от браузъра, ако приложението на браузъра е ограничено до изпращане на WBX протокол към приложението Webex.

Конфигуриране на аудио настройка по подразбиране

Задайте DefaultAudioCallType чрез въвеждане на стойността на аудио връзката, която искате да зададете по подразбиране. Опциите за аудио връзка имат следните стойности:

Тип аудио връзка Стойност
Повикване от сървъра 1
Използване на интернет за аудио 2
Набиране 3
Без свързване с аудиото 5

Аудио връзката по подразбиране, която сте задали, се отнася за потребители, които се присъединяват към събрание за първи път. Ако потребителят промени своята аудио връзка, избраната от тях аудио връзка става по подразбиране. Ако не зададете стойност за DefaultAudioCallType или задайте невалидна стойност, използвайте интернет за аудио е зададена по подразбиране.