1

Отворете настолното приложение Webex Срещи.

2

Изберете Свързване с устройство и изберете видеоустройството, което бихте искали да използвате.

3

В PowerPoint, Excel или Word отидете в горната лента и изберете Споделяне на този файл.

4

Изберете Споделяне към Webex Устройство, за да използвате Webex Share или видеоустройство, което в момента не е в събрание. Или изберете Споделяне към събрание, за да използвате Webex Share или видеоустройство, което в момента е в събрание.

5

За да превключите между приложенията, изберете .