1

Åpne Webex Meetings-skrivebordsprogrammet.

2

Velg Koble til en enhet, og velg videoenheten du vil bruke.

3

Gå til det øverste båndet i PowerPoint, Excel eller Word, og velg Del denne filen.

4

Velg Del med Webex-enhet for å bruke en Webex-deling- eller en videoenhet som ikke er i et møte. Du kan også velge Del til møte for å bruke en Webex-deling- eller en videoenhet som er i et møte.

5

Hvis du vil bytte mellom programmer, velger du .