1

Otwórz aplikację komputerową Webex Meetings.

2

Wybierz pozycję Połącz z urządzeniem i wybierz urządzenie wideo, którego chcesz użyć.

3

W programie PowerPoint, Excel lub Word przejdź do górnej wstążki i wybierz pozycję Udostępnij ten plik.

4

Wybierz opcję Udostępnij na urządzeniu Webex, aby użyć funkcji Webex Share lub urządzenia wideo, które nie jest obecnie na spotkaniu. Możesz też wybrać pozycję Udostępnij na spotkaniu, aby użyć funkcji Webex Share lub urządzenia wideo, które jest obecnie na spotkaniu.

5

Aby przełączać się między aplikacjami, wybierz opcję .