Функцията snap to whiteboard е налична за следните продукти:

  • MX700 и MX800 с двойна камера

  • SX80 с SpeakerTrack 60 камера или четворна камера

За да настроите прилепване към таблото, трябва да сте в същата стая като устройството за стая, за което го настройвате. Също така се нуждаете от сензорен контролер, който е свързан към устройството в стаята.

Подгответе стаята

Позиция на таблотоБялата дъска трябва да бъде поставена в стаята от камерата, както е показано на илюстрацията. Когато конфигурирате функцията, имате нужда от точното разстояние между камерата и бялата дъска.

Позиция на високоговорителяОбластта за проследяване е горната половина на бялата дъска. Лицето, което представя, трябва да стои изправено и да не се движи в стаята, за да остане в зоната за проследяване.

Дефиниране на областта на таблото

Използвайте съветника на сензорния контролер, за да определите областта на таблото.

1

Докоснете името на устройството в лентата на състоянието на сензорния контролер и отворете менюто Настройки . Докоснете Прилепване към таблото.

2

Докоснете Конфигуриране или Преконфигуриране , за да стартирате съветника, в зависимост от това дали конфигурирате функцията за първи път, или не. Следвайте инструкциите на съветника. Използвайте следващия бутон, за да преминете към следващата стъпка. Ако искате да повторите стъпка, използвайте бутона "Назад", за да се върнете към тази стъпка.

3

Преместете плъзгача, за да зададете разстоянието между камерата и таблото. Важно е разстоянието да се измерва точно.

4

Регулирайте изгледа на камерата (панорамиране, накланяне, мащабиране), за да рамкирате таблото. Оставете малко място от двете страни. По този начин човекът, който говори, може да се движи, докато представя. Ако имате камера SpeakerTrack 60, фина настройка на двете камери с панорама, накланяне и мащабиране, за да се покаже един и същ изглед.

5

Застанете до бялата дъска и започнете да говорите. Ако камерата увеличи до изгледа, който сте избрали за таблото, функцията е правилно настроена и готова за използване. Ако не, вижте бележките за отстраняване на неизправности.

6

Затворете съветника и панела Настройки.

Разрешаване и забраняване на прилепването към таблото от сензорен контролер

1

Докоснете името на устройството в лентата на състоянието на сензорния контролер и отворете менюто Настройки . Докоснете Прилепване към таблото.

2

Задайте превключвателя на Разрешено или Забранено.

  • Разрешено: Прилепването към таблото е разрешено и камерата рамкира както човека, който говори, така и таблото, до което стои.

  • Забранено: Прилепването към таблото е забранено и камерата рамкира само човека, който говори.

Разрешаване и забраняване на прилепването към таблото от настройките на устройството

1

От изгледа на клиента в https:/​/​admin.webex.com отидете настраницата Устройства и изберете устройството си в списъка. Отидете на Поддръжка и стартирайте Локални контроли на устройства.

Ако сте настроили потребител администратор за устройството, можете да получите достъп до настройките на устройството директно, като отворите уеб браузър и въведете https://<endpoint ip или hostname>.

2

От страницата с разширени настройки на устройството изберете Настройки и конфигурации.

3

Отидете на Cameras >SpeakerTrack >Whiteboard > Mode. Изберете Вкл. или Изкл .

  • Вкл.: Прилепването към таблото е активирано и камерата рамкира както човека, който говори, така и бялата дъска, до която стои.

  • Изкл.: Прилепването към таблото е забранено и камерата рамкира само човека, който говори.

Отстраняване на проблеми

Ако камерата не се премести в позицията на таблото, когато представящият говори до таблото, проверете следното. Ако е необходимо, можете да повторите необходимите стъпки в съветника.

  • Проверете дали таблото е поставено в стаята от камерата.

  • Проверете дали разстоянието между камерата и бялата дъска се измерва точно.

  • Човекът, който говори, трябва да е близо до бялата дъска.

  • Високоговорителят трябва да стои изправен, така че звукът да идва от горната половина на областта на бялата дъска.