Funksjonen Fest til tavle er tilgjengelig for følgende produkter:

  • MX700 og MX800 med dobbelt kamera

  • SX80 med SpeakerTrack 60-kamera eller Quad-kamera

For å sette opp snap to whiteboard, må du være i samme rom som romenheten du konfigurerer den for. Du trenger også en berøringskontroller som er koblet til romenheten.

Forbered rommet

Tavle plasseringTavlen må plasseres tvers over rommet fra kameraet, som vist på illustrasjonen. Når du konfigurerer funksjonen, trenger du den nøyaktige avstanden mellom kameraet og tavlen.

Talerens posisjonSporingsområdet er den øvre halvdelen av tavlen. Den som presenterer må stå oppreist, og ikke bevege seg rundt i rommet for å holde seg innenfor sporingsområdet.

Definere tavleområdet

Bruk veiviseren på berøringskontrolleren til å definere tavleområdet.

1

Trykk på enhetsnavnet på statuslinjen på berøringskontrolleren og åpne Innstillinger-menyen . Trykk Fest til tavle.

2

Trykk Konfigurer eller Konfigurer på nytt for å starte veiviseren, avhengig av om du konfigurerer funksjonen for første gang eller ikke. Følg instruksjonene i veiviseren. Bruk Neste-knappen for å gå til neste trinn. Hvis du vil gjøre om et trinn, bruker du tilbakeknappen for å gå tilbake til det trinnet.

3

Flytt glidebryteren for å angi avstanden mellom kameraet og tavlen. Det er viktig at avstanden måles nøyaktig.

4

Juster kameravisningen (panorering, vipping, zooming) for å ramme inn tavlen. La det være litt plass på begge sider. På den måten kan personen som snakker bevege seg rundt mens han presenterer. Hvis du har et SpeakerTrack 60-kamera, finjusterer du begge kameraene med panorering, vipping og zooming for å vise samme visning.

5

Stå ved siden av tavlen og begynn å snakke. Hvis kameraet zoomer til visningen du har valgt for tavlen, er funksjonen riktig konfigurert og klar til bruk. Hvis ikke, kan du se feilsøkingsmerknadene.

6

Lukk veiviseren og Innstillinger-panelet.

Aktivere og deaktivere fest til tavle fra en berøringskontroller

1

Trykk på enhetsnavnet på statuslinjen på berøringskontrolleren og åpne Innstillinger-menyen . Trykk Fest til tavle.

2

Sett vippebryteren til Aktivert eller Deaktivert.

  • Aktivert: Fest til tavle er aktivert, og kameraet rammer inn både personen som snakker og tavlen de står ved siden av.

  • Deaktivert: Fest til tavle er deaktivert, og kameraet rammer bare inn personen som snakker.

Aktiver og deaktiver fest til tavle fra enhetsinnstillinger

1

Fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com går du til Enheter-siden og velger enheten din i listen. Gå til Support og start Local Device Controls.

Hvis du har konfigurert en administratorbruker for enheten, kan du få tilgang til enhetsinnstillingene direkte ved å åpne en nettleser og skrive inn https://<endpoint ip eller vertsnavn>.

2

Fra enhetens side for avanserte innstillinger velger du Innstillinger og konfigurasjoner.

3

Gå til Cameras > SpeakerTrack > Whiteboard > Mode. Velg enten eller Av.

  • : Fest til tavle er aktivert, og kameraet rammer inn både personen som snakker og tavlen de står ved siden av.

  • Av: Fest til tavle er deaktivert, og kameraet rammer bare inn personen som snakker.

Feilsøking

Hvis kameraet ikke flyttes til tavleposisjonen når presentatøren snakker ved siden av tavlen, kontrollerer du følgende. Om nødvendig kan du gjenta de nødvendige trinnene i veiviseren.

  • Kontroller at tavlen er plassert på andre siden av rommet enn kameraet.

  • Kontroller at avstanden mellom kameraet og tavlen måles nøyaktig.

  • Personen som snakker, må være nær tavlen.

  • Høyttaleren må stå oppreist, slik at lyden kommer fra den øvre halvdelen av tavleområdet.