1

Изберете Записи в лявата навигационна лента.

На страницата "Моите записани събрания" можете да видите записи за всички webex срещи, събития и тренировъчни сесии, които сте хоствали и записвали. Можете да запазите до 900 GB записи.

Моите записани съобщения
2

Изберете Още до името на записа и след това изберете Изтриване > Изтриване . За да изтриете няколко записа, поставете отметка в квадратчето до няколко записа и след това изберете Изтриване > Изтриване .

Записите се преместват в кошчето и остават в раздела Изтрити за 30 дни, освен ако не ги изтриете за постоянно.

3

За да изтриете запис, който е в боклука за постоянно, изберете Изтрити > Боклук до името на записа. За да изтриете няколко записа за постоянно, поставете отметка в квадратчето до няколко записа и след това изберете Изтриване > Изтриване . За да изтриете всички записи за постоянно, изберете Изтриване на всички > Изтриване на всички.

4

За да добавите запис, който е в боклука обратно към вашия списък за запис, изберете Възстановяване до името на записа.

Моят записан събрания изтрит раздел