1

Влезте в Потребителски център .

2

Изберете Записи от навигационния панел.

На Записи можете да видите записи за всички срещи, уебинари, събития и обучителни сесии, които сте хоствали и записали.

3

Щракнете върху Редактиране до името на записа.

4

Редактирайте името и описанието и изберете кои панели искате да включите в записа.

5

Изчистете Преписи поле за отметка, ако a е създаден препис но не искате другите да го виждат, когато пускат записа.

6

Изберете Запазете .