Ако не включите обществена връзка, зрителите трябва да влязат в webex сайта, за да прегледат записа.

1

Изберете Записи в лявата навигационна лента.

На страницата "Моите записани събрания" можете да видите записи за всички срещи, събития и обучителни сесии на Webex, които сте хоствали и записвали.

Моите Записани събрания.
2

Изберете СподелянеДял до името на записа.

3

В диалоговия прозорец Споделяне на запис съставете подробности за имейла за изпращане:

Споделяне на диалоговия прозорец за запис.

  • Въведете имейл адресите, разделени със за запетая, на всеки от получателите.

  • Въведете съобщението, което искате да включите.

  • Изберете кой може да преглежда записа. Ако някога искате да направите записа недостъпен за всеки, който има URL адреса, можете да деактивирате връзката. Изберете Превключване, след което изберете OK.

  • Можете да предотвратите достъпа на неупълномощени потребители до записа. Поставете отметка в квадратчето Защита с парола и въведете паролата, която получателите трябва да въведат, за да възпроизвеждат записа.

4

Изберете Запиши.

Webex изпраща имейл, който включва връзка към записа към всеки получател.
Записване на имейл съобщение за връзка.