Ако не включите публична връзка, зрителите трябва да влизам в сайт на Webex, за да видят записа.

Кохостовете могат да записват и споделят връзки към своите записи в Webex версия 42.11 и по-нова.

1

От вашия сайт на Webex изберете Записи .

На Моите записи страница, можете да видите записи за всички срещи, уебинари, събития и обучителни сесии, които сте били домакин или съвместно домакин.

2

Изберете СподелетеСподелете, до името на записа.

3

В Споделяне на запис прозорец, въведете необходимата информация:

  • Въведете имейл адресите, разделени със запетаи, на всеки получател.

  • Въведете съобщението, което искате да включите.

  • Изберете кой може да гледа записа. Ако някога искате да направите записа недостъпен за всички, които имат URL, превключете Публична връзкаПревключване изключен и след това щракнете Запазете .

  • Предотвратете достъп на неупълномощени хора до записа. Проверете Защита с парола и въведете паролата, която получателите трябва да въведат, за да възпроизвеждат записа.

4

Щракнете върху Запиши.

Webex изпраща имейл, който включва връзка към записа до всеки получател.