Връщане към основното съобщение за събрание

Участниците могат да изберат да се върнат на основното събрание или да останат в сесиите за прекъсване.

Участниците, които се връщат на основното събрание, могат да се върнат отново в сесиите за прекъсване по-късно, ако сесиите на прекъсване не са приключили.


Ако не прекратите сесиите на прекъсване, когато поискате от всички да се върнат, аудиото на участниците се заглушва, когато се върнат към основното събрание. Напомнете на участниците да се откажат, ако имат какво да кажат.

Сесии на прекъсване са достъпни на WBS40.9 и по-нови сайтове. За да разберете коя версия на Webex срещи използвате, вижте Намерете вашия уебекс срещи номер на версия.

От менюто "Прекъсване" щракнете върху "Питай всички да севърне".

Поискай от всички да върне опцията от менюто
Съобщението се изпраща на участниците във всички сесии за прекъсване.

Докоснете Още > Попитайте всички да се върне.

Съобщението се изпраща на участниците във всички сесии за прекъсване.