Gå tilbake til hovedmøtemeldingen

Deltakerne kan velge å gå tilbake til hovedmøtet eller bli værende i breakout-øktene.

Deltakere som kommer tilbake til hovedmøtet, kan bli med i breakout-øktene igjen senere, hvis breakout-øktene ikke avsluttes.


Hvis du ikke avslutter utbruddsøktene når du ber alle om å komme tilbake, dempes deltakernes lyd når de kommer tilbake til hovedmøtet. Minn deltakerne på å oppheve dempingen hvis de har noe å si.

Breakout-økter er tilgjengelige på WBS40.9 og nyere nettsteder. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Webex Meetings du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Velg Be alle om å returnere på Breakout-menyen.

Alternativet Be alle om å gå tilbake
Meldingen sendes til deltakere i alle utbruddsøkter.

Tapp Mer > Be alle om å returnere.

Meldingen sendes til deltakere i alle utbruddsøkter.