Powrót do głównego komunikatu spotkania

Uczestnicy mogą wrócić do głównego spotkania lub pozostać w sesjach breakout.

Uczestnicy, którzy wrócą do głównego spotkania, mogą ponownie dołączyć do sesji breakout później, jeśli sesje breakout nie są zakończone.


Jeśli nie zakończysz sesji breakout, gdy poprosisz wszystkich o powrót, dźwięk uczestników zostanie wyciszony po powrocie do głównego spotkania. Przypomnij uczestnikom, aby nie wyciszali się, jeśli mają coś do powiedzenia.

Sesje Breakout są dostępne na stronach WBS40.9 i nowszych. Aby dowiedzieć się, której wersji spotkań Webex używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań Cisco Webex.

Z menu Breakout kliknij polecenie Poproś wszystkich opowrót.

Poproś wszystkich o powrót opcji menu
Wiadomość jest wysyłana do uczestników wszystkich sesji breakout.

Naciśnij pozycję Więcej > Poproś wszystkich opowrót.

Wiadomość jest wysyłana do uczestników wszystkich sesji breakout.