Преди да започнете

Трябва да имате указатели и еднократна идентификация (SSO) за вашата организация, за да разрешите тази настройка.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете в Настройки на организацията.

2

Превъртете надолу до раздела Синхронизиране на директории и превключване на принудително удостоверяване, когато потребителите променят пароли за включване.