לפני שתתחיל

עליך להגדיר סינכרון מדריכי כתובות וכניסה יחידה (SSO) עבור הארגון שלך כדי להפוך הגדרה זו לזמינה.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל הגדרותארגון.

2

גלול מטה אל המקטע סינכרון מדריכי כתובות והעבר את האפשרות כפה אימות כאשר משתמשים משנים סיסמאות למצב מופעל.