Než začnete

Chcete-li toto nastavení povolit, musíte mít pro svou organizaci nastavenu synchronizaci adresářů a jednorázové přihlášení (SSO).

1

V zobrazení pro zákazníky v https://admin.webex.compřejděte do Nastavení organizace.

2

Přejděte dolů do sekce Synchronizace adresáře a přepněte na možnost Vynutit ověření, když uživatelé změní heslo na zapnuto.