1

Отидете на Съобщения и изберете пространството, което искате да прегрупирате.

2

Щракнете върху Информация запространството , след което изберете Редактиранена правилата за пространство .


 

Ако менюто ви има опцията Преглед на правилата за пространство вместо Редактиране на правилата за интервала – това означава, че не сте модератор. За да промените класификацията, трябва да помолите модератор за помощ.

3

Под Класификация на пространствоизберете етикет за по-висока класификация от падащия списък.

1

Отидете на Съобщения и изберете пространството, което искате да прегрупирате.

2

Докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което изберете Редактиране на правилата за пространство.


 

Ако менюто ви има опцията Преглед на правилата за пространство вместо Редактиране на правилата за интервала – това означава, че не сте модератор. За да промените класификацията, трябва да помолите модератор за помощ.

3

Под Изберете ниво на класификацияизберете по-висока класификация от списъка. Когато приключите, докоснете Готово.

1

Отидете на Съобщения и изберете пространството, което искате да прегрупирате.

2

Докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което изберете Редактиране на правилата за пространство.


 

Ако менюто ви има опцията Преглед на правилата за пространство вместо Редактиране на правилата за интервала – това означава, че не сте модератор. За да промените класификацията, трябва да помолите модератор за помощ.

3

Под Изберете ниво на класификацияизберете по-висока класификация от списъка. Когато приключите, докоснете Готово.

1

Отидете на Съобщения и изберете пространството, което искате да прегрупирате.

2

Щракнете върху Преглед на настройките на пространството и след това изберете Преглед на правилата запространството .

3

Под Класификация на пространство изберете етикет запо-висока класификация от падащия списък.


 

Ако не можете да кликнете върху падащия списък с етикети за класификация, това означава, че не сте модератор. За да промените класификацията, трябва да помолите модератор за помощ.