1

עבור אל 'העברת הודעות' ובחר את השטח שברצונך לסווג מחדש.

2

לחץ על פרטי שטח ולאחר מכן בחר ערוך מדיניותשטח.


 

אם התפריט שלך כולל את האפשרות הצג מדיניות שטח במקום מדיניותעריכת שטח, משמעות הדבר היא שאינך מנחה. כדי לשנות את הסיווג, עליך לבקש עזרה ממנחה.

3

תחת סיווגשטח, בחר תווית סיווג גבוהה יותר מהרשימה הנפתחת.

1

עבור אל 'העברת הודעות' ובחר את השטח שברצונך לסווג מחדש.

2

הקש על תפריט הפעילות , בחר מידעולאחר מכן בחר ערוך מדיניותשטח.


 

אם התפריט שלך כולל את האפשרות הצג מדיניות שטח במקום מדיניותעריכת שטח, משמעות הדבר היא שאינך מנחה. כדי לשנות את הסיווג, עליך לבקש עזרה ממנחה.

3

תחת בחר רמתסיווג, בחר סיווג גבוה יותר מהרשימה. כשתסיים, הקש על סיום.

1

עבור אל 'העברת הודעות' ובחר את השטח שברצונך לסווג מחדש.

2

הקש על תפריט הפעילות , בחר מידעולאחר מכן בחר ערוך מדיניותשטח.


 

אם התפריט שלך כולל את האפשרות הצג מדיניות שטח במקום מדיניותעריכת שטח, משמעות הדבר היא שאינך מנחה. כדי לשנות את הסיווג, עליך לבקש עזרה ממנחה.

3

תחת בחר רמתסיווג, בחר סיווג גבוה יותר מהרשימה. כשתסיים, הקש על סיום.

1

עבור אל 'העברת הודעות' ובחר את השטח שברצונך לסווג מחדש.

2

לחץ על הצג הגדרות שטח ולאחר מכן בחר הצג מדיניותשטח.

3

תחת סיווגשטח, בחר תווית סיווג גבוהה יותר מהרשימה הנפתחת.


 

אם אינך יכול ללחוץ על הרשימה הנפתחת של תוויות הסיווג, משמעות הדבר היא שאינך מנחה. כדי לשנות את הסיווג, עליך לבקש עזרה ממנחה.