1

Gå til Meldinger, og velg plassen du vil klassifisere på nytt.

2

Klikk Områdeinformasjon, og velg deretter Rediger områdepolicy.


 

Hvis menyen har alternativet Vis områdepolicy i stedet for Rediger områdepolicy , betyr det atdu ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.

3

Velg en høyere klassifiseringsetikett fra rullegardinlisten under Områdeklassifisering .

1

Gå til Meldinger, og velg plassen du vil klassifisere på nytt.

2

Tapp aktivitet -menyen , velg Informasjon , og velg deretter Redigerområdepolicy.


 

Hvis menyen har alternativet Vis områdepolicy i stedet for Rediger områdepolicy , betyr det atdu ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.

3

Velg en høyere klassifisering fra listen under Velg et klassifiseringsnivå. Når du er ferdig, tapper du Ferdig.

1

Gå til Meldinger, og velg plassen du vil klassifisere på nytt.

2

Tapp aktivitet -menyen , velg Informasjon , og velg deretter Redigerområdepolicy.


 

Hvis menyen har alternativet Vis områdepolicy i stedet for Rediger områdepolicy , betyr det atdu ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.

3

Velg en høyere klassifisering fra listen under Velg et klassifiseringsnivå. Når du er ferdig, tapper du Ferdig.

1

Gå til Meldinger, og velg plassen du vil klassifisere på nytt.

2

Klikk Vis områdeinnstillinger, og velg deretter Vis områdepolicy.

3

Velg en høyere klassifiseringsetikett fra rullegardinlisten under Områdeklassifisering .


 

Hvis du ikke kan klikke på rullegardinlisten over klassifiseringsetiketter, betyr det at du ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.