1

Gå til Meldinger, og velg området du vil klassifisere på nytt.

2

Klikk på Områdeinformasjon, og velg deretter Rediger områdepolicy.


 

Hvis menyen har alternativet Vis områdepolicy i stedet for Rediger områdepolicy, betyr det at du ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.

3

Velg en høyere klassifiseringsetikett i Områdeklassifisering fra rullegardinlisten.

1

Gå til Meldinger, og velg området du vil klassifisere på nytt.

2

Trykk på aktivitetsmenyen , velg Informasjon, og velg deretter Rediger områdepolicy.


 

Hvis menyen har alternativet Vis områdepolicy i stedet for Rediger områdepolicy, betyr det at du ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.

3

Velg en høyere klassifisering fra listen under Velg et klassifiseringsnivå. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

1

Gå til Meldinger, og velg området du vil klassifisere på nytt.

2

Klikk på Vis områdeinnstillinger, og velg deretter Vis områdepolicy.

3

Velg en høyere klassifiseringsetikett i Områdeklassifisering fra rullegardinlisten.


 

Hvis du ikke kan klikke på rullegardinlisten over klassifiseringsetiketter, betyr det at du ikke er moderator. For å endre klassifiseringen må du be en moderator om hjelp.