1

В заглавката на приложението кликнете върху Задаване на състояние.

2

Изберете състояние от списъка или щракнете върху Задаване на ново състояние, за да създадете ново.

Можете да добавите до пет опции за състояние в списъка, така че те да са бързо достъпни. Всяко състояние има максимална дължина от 75 знака и може да включва и емоджита.


 

За да премахнете избрано състояние, щракнете върху Изчистване на състоянието.

1

Докоснете снимката на потребителския си профил, след което натиснете Задаване на състояние .

2

Изберете състояние от списъка или докоснете текстовото поле, за да създадете ново състояние.

Можете да добавите до 5 опции за състояние към списъка, така че те да са бързо достъпни. Всяко състояние има максимална дължина от 75 знака и може да включва и емоджи.

задаване на потребителските им състояния да изчистят след избрано време

3

Натиснете Изчистване след, за да зададете време за изчистване на състоянието ви, изберете от следното:

  • Изберете време от списъка.

  • Докоснете Задаване на час за избор на конкретна дата и час.

4

След това докоснете Готово.

1

Докоснете снимката на потребителския си профил, след което натиснете Задаване на състояние .

2

Изберете състояние от списъка или натиснете текстовото поле, за да създадете ново състояние.

Можете да добавите до 5 опции за състояние към списъка, така че те да са бързо достъпни. Всяко състояние има максимална дължина от 75 знака и може да включва и емоджи.

3

Натиснете Изчистване след, за да зададете време за изчистване на състоянието ви, изберете от следното:

  • Изберете време от списъка.

  • Докоснете Задаване на час за избор на конкретна дата и час.

4

След това докоснете .