1

U zaglavlju aplikacije izaberite stavku Postavi status.

2

Izaberite status sa liste ili kliknite na dugme "Postavi novi status" da biste kreirali novi.

Na listu možete da dodate do pet opcija statusa tako da budu brzo dostupne. Svaki status ima maksimalnu dužinu od 75 znakova, a može da sadrži i emoji.


 

Kliknite na dugme "Obriši status" da biste uklonili izabrani status.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite Postavi status.

2

Izaberite status sa liste ili dodirnite okvir za tekst da biste kreirali novi status.

Na listu možete da dodate do 5 opcija statusa, tako da one budu brzo dostupne. Svaki status ima maksimalnu dužinu od 75 znakova, a može da sadrži i emoji.

podešavanje prilagođenih statusa za brisanje nakon izabranog vremena

3

Tapnite na dugme Obriši posle da biste odredili vreme za brisanje statusa, odaberite neki od sledećih načina:

  • Izaberite vreme sa liste.

  • Tapnite na dugme "Podesi vreme" da biste odabrali određeni datum i vreme.

4

Zatim, dodirniteGotovo.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite Postavi status.

2

Izaberite status sa liste ili dodirnite okvir za tekst da biste kreirali novi status.

Na listu možete da dodate do 5 opcija statusa, tako da one budu brzo dostupne. Svaki status ima maksimalnu dužinu od 75 znakova, a može da sadrži i emoji.

3

Tapnite na dugme Obriši posle da biste odredili vreme za brisanje statusa, odaberite neki od sledećih načina:

  • Izaberite vreme sa liste.

  • Tapnite na dugme "Podesi vreme" da biste odabrali određeni datum i vreme.

4

Zatim dodirnite .