Трябва да поддържате валидна парола за хибридните услуги > календарни услуги > конфигурацията на Microsoft Exchange. Тази стъпка е критична за поддържането на експлоатацията на услугата. Конекторът на календара използва паролата на акаунта за въплъщение непрекъснато за удостоверяване в комуникации с домейн контролери на Active Directory и сървъри за достъп на Клиент на Exchange.

Помислете за следното, за да намалите риска от скъсяване на услугата поради невалидна парола:

 • Конекторът на календара не повдига предупреждение при изтичане на паролата. Бъдете наясно с правилата за паролите за всякакви акаунти за въплътяване, особено периода на изтичане на паролата. Гарантирайте, че паролата за акаунта за въплътяване се променя добре преди, когато изтече срокът на валидност на паролата.

 • Когато извършвате каквато и да е промяна на паролата за акаунта за въплъщаване (поради предстоящото му изтичане или друга причина), трябва да координирате ръчната актуализация на конфигурацията на Microsoft Exchange за календарната услуга, за да съвпадне с промяната на паролата в Active Directory. Услугата "Календар" може да не е в състояние да изпълнява операции в следните случаи:

  • Ако паролата на microsoft Exchange конфигурация запис се актуализира преди новата парола е в сила в Active Directory и Exchange.

  • Ако старата парола стане невалидна, преди да актуализирате паролата за запис на конфигурацията на Microsoft Exchange.

 • Размножаването на нова парола в цялата Active Directory и Exchange не винаги е незабавно, особено в по-големи организации. След извършване на смяна на паролата за акаунта за въплътяване може да възникне временно прекратяване на услугата за някои потребители.

Поради тези причини ви препоръчваме да имате два идентично конфигурирани акаунта за въплъщаването за Услугата на календара, със залитано изтичане на паролата.

Примерна стратегия за завъртане на парола

В този пример срокът на изтичане на паролата за calaccountA@example.com и calaccountB@example.com е 180 дни. За да бъде консервативен, администраторът избра да върти сметките на всеки два месеца. Действителният срок на изтичане на паролата за вашата организация може да е различен.

1 януари 2017

 • Създаване на два акаунта за въплътяване: calaccountA@example.com и calaccountB@example.com.

 • Конфигуриране на акаунтите, както е посочено в документацията на Услугата за хибриден календар.

 • Задайте нова парола и за двата профила.

 • При конфигуриране на хибридни услуги > календарни услуги > конфигурацията на Microsoft Exchange, използвайте calaccountA@example.com.

Март 1, 2018

Променете паролата за calaccountB@example.com.

8 март 2018 г.

Актуализирайте хибридните услуги > календарни услуги > конфигурацията на Microsoft Exchange, за да използвате calaccountB@example.com с новата парола, зададена на 1 март.

01 май 2018 г.

Променете паролата за calaccountA@example.com.

08 май 2018 г.

Актуализирайте хибридните услуги > календарни услуги > конфигурацията на Microsoft Exchange, за да използвате calaccountA@example.com с новата парола, зададена на 1 май.

Юли 1, 2018

Променете паролата за calaccountB@example.com.

8 юли 2018

Актуализирайте хибридните услуги > календарни услуги > конфигурацията на Microsoft Exchange, за да използвате calaccountB@example.com с новата парола, зададена на 1 юли.

Продължете този процес на завъртане на паролата.