Du må ha et gyldig passord for Hybridtjenester > Kalendertjenester > Microsoft Exchange-konfigurasjon. Dette trinnet er avgjørende for å opprettholde tjenesteoperasjonen. Kalendertilkoblingen bruker passordet for etterligningskontoen kontinuerlig for godkjenning i kommunikasjon med Active Directory-domenekontrollere og Exchange Client-tilgangsservere.

Vurder følgende for å redusere risikoen for tjenesteavbrudd på grunn av et ugyldig passord:

 • Kalendertilkoblingen varsler ikke når passordet utløper. Vær oppmerksom på passordpolicyen for eventuelle etterligningskontoer, spesielt utløpsperioden for passord. Kontroller at passordet for etterligningskontoen endres i god tid før passordet utløper.

 • Når du utfører en endring av passordet for etterligningskontoen (på grunn av den kommende utløpsdatoen eller en annen grunn), må du koordinere den manuelle oppdateringen av Microsoft Exchange-konfigurasjonen for kalendertjenesten til å sammenfalle med endringen av passordet i Active Directory. Kalendertjenesten kan kanskje ikke utføre operasjoner i følgende tilfeller:

  • Hvis passordet for konfigurasjonsoppføringen for Microsoft Exchange oppdateres før det nye passordet gjelder i Active Directory og Exchange.

  • Hvis det gamle passordet blir ugyldig før du oppdaterer passordet for konfigurasjonsoppføringen for Microsoft Exchange.

 • Overføring av et nytt passord i Active Directory og Exchange er ikke alltid umiddelbar, spesielt i større organisasjoner. Når du har utført en passordendring for etterligningskontoen, kan det oppstå et midlertidig tjenesteavbrudd for noen brukere.

Av disse grunnene anbefaler vi at du har to identisk konfigurerte etterligningskontoer for kalendertjenesten, med forskjøvet passordutløp.

Et eksempel på en strategi med passordrotasjon

I dette eksemplet er passordets utløpsperiode for calaccountA@example.com og calaccountB@example.com 180 dager. For å være konservativ valgte administratoren å rotere kontoene annenhver måned. Den faktiske utløpsperioden for passordet for organisasjonen din kan være forskjellig.

1. januar 2017

 • Opprett to etterligningskontoer: calaccountA@example.com og calaccountB@example.com.

 • Konfigurer kontoene som angitt i dokumentasjonen for hybridkalendertjenesten.

 • Angi et nytt passord for begge kontoene.

 • Når du konfigurerer Hybridtjenester > Kalendertjenester > Microsoft Exchange-konfigurasjon, bruker ducalaccountA@example.com.

1. mars 2018

Endre passordet for calaccountB@example.com.

8. mars 2018

Oppdater Hybridtjenester > Kalendertjenester > Microsoft Exchange-konfigurasjon for å bruke calaccountB@example.com med det nye passordet som er angitt 1. mars.

1. mai 2018

Endre passordet for calaccountA@example.com.

8. mai 2018

Oppdater Hybridtjenester > Kalendertjenester > Microsoft Exchange-konfigurasjon for å bruke calaccountA@example.com med det nye passordet som er angitt 1 mai.

1. juli 2018

Endre passordet for calaccountB@example.com.

8. juli 2018

Oppdater Hybridtjenester > Kalendertjenester > Microsoft Exchange-konfigurasjon for å bruke calaccountB@example.com med det nye passordet angitt 1 juli.

Fortsett denne passordrotasjonsprosessen.