Стартирането на среща в Лична стая от менюто за присъединяване към Webex е достъпно само за устройства в личен режим.

Устройството трябва да бъде рестартирано, за да отрази промените в стаята за лична среща .

1

Докоснете Join Webex (Присъединяване към Webex) на началния екран.

2

Докоснете Start Meeting (Стартиране на среща).

Срещата ви започва сега и други могат да се присъединят.