Započinjanje sastanka u Ličnoj sobi iz menija Join Webex je dostupno samo za uređaje u ličnom režimu.

Uređaj treba ponovo pokrenuti kako bi odražavao promene u Ličnoj sali za sastanke.

1

Dodirnite Pridruži se Vebeksu na početnom ekranu.

2

Dodirnite Započni sastanak.

Sada je vaš sastanak počeo i drugi mogu da se pridruže.