Rozpoczynanie spotkania w Pokoju osobistym z menu Dołącz do Webex jest dostępne tylko dla urządzeń w trybie osobistym.

Urządzenie musi zostać ponownie uruchomione, aby zmiany w osobistym pokoju spotkań zostały uwzględnione.

1

Stuknij opcję Dołącz do Webex na ekranie głównym.

2

Stuknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Teraz Twoje spotkanie zostało rozpoczęte i inni mogą do niego dołączyć.