Организатор

Съорганизатор

Панелист

Превода„

Присъстващ

График аwebinar

Да

Не

Не

Не

Не

Начало и край аwebinar

Да

Да

Не

Не

Не

Поканете участниците по време на планирането или в awebinar

Да

Не

Не

Не

Не

Свързване към видео система

Да

Да

Да

Не

Не

Присъединяване от видео система

Не

Не

Да

Не

Не

Поканете и напомнете на участници по време на аwebinar

Да

Да

Не

Не

Не

Посочете или редактирайте приветствено съобщение

Да

Да

Не

Не

Не

Започнете и завършете практическа сесия сред панелисти

Да

Не

Не

Не

Не

Променете ролята на участник

Да

Да, с изключение на хостове и други съхостове

Не

Не

Не

Изключете видеоклипа на панел

Да

Да, с изключение на хостове и други съхостове

Не

Не

Не

Изключете участник

Да

Да, с изключение на хостове и други съхостове

Не

Не

Не

Изглед на сцената за синхронизиране

Да

Да

Не

Не

Не

Заключване аwebinar

Да

Да

Не

Не

Не

Поток на живо аwebinar

Да

Да

Не

Не

Не

Редактирайте опциите за събитие по време на awebinar

Да

да

Не

Не

Не

Определете водещ

Да

Да

Не

Не

Не

Присвояване или премахване на привилегии за роли

Да

Да

Не

Не

Не

Заглушаване или включване на участниците

Да

Да

Не

Не

Не

Преглед на списъка с присъстващи

Да

Да

Да

Да

Не

Вижте и спуснете всички вдигнати ръце

Да

Да

Не

Не

Не

Участвайте в практическа сесия

Да

Да

Да

Да

Не

Проверете профила на един панел с информация за хората

Да

Да

Да

Да

Да

Участвайте в дискусии на живо сред панелистите, които присъстващите да чуят

Да

Да

Да

Да

Да, когато са дадени привилегии за включване на звука

Задавайте въпроси по време на сесия с въпроси и отговори (Q&A).

Не

Не

Не

Не

Да

Отговорете и модерирайте въпросите на присъстващите в сесия с въпроси и отговори (Q&A).

Да

Да

Да

Не

Не

Разговаряйте публично

Да

Да

Да

Да

Да

Изпратете лично съобщение за чат до панелист

Да

Да

Да

Да

Да

Изпращане на реакции

Да

Да

Да

Да

Да

Споделяне на съдържание

Да

Да

Да

Не

Не

Анотирайте съдържание

Да

Да

Да

Не

Не

Запазете съдържание

Да

Да

Да

Не

Не

Пишете, редактирайте, публикувайте и запазвайте бележки, когато awebinarе насрочен без определен бележник.

Да

Да

Да

Да

Да

Пишете, редактирайте, публикувайте и запазвайте бележки, когато awebinarе насрочено с определен човек за записване.

Не

Не

Не

Да

Не

Вижте съдържание, публикувано от водещия

Да

Да

Да

Да

Да

Създаване на следвебинарно проучване Да Не Не Не Не
Изтегляне на отговори след вебинарното проучване Да Не Не Не Не

На всеки, с изключение на присъстващите, могат да бъдат възложени допълнителни роли по време наwebinar:

  • Водещ—Отговорен за споделяне и анотиране на презентации, бели дъски, документи и приложения вwebinar. Водещ, съдомакин, панелист или преводач автоматично става презентатор, когато споделят своя екран.

  • Отговарящ на бележки – Хостът или съхостът могат да присвоят определен човек, който води бележки при планиране или по време наwebinar. Водещият може да публикува бележки на всички участници по всяко време по време наwebinar.

  • Затворен надпис – Отговаря за публикуването на надписи в реално време по време наwebinar.

За повече информация относно ролите и как да ги присвоите вижте Управление на бележки, протоколи от срещи и затворени надписи в Webex Meetings и Webex Webinars.