Organizator

Suorganizator

Panelist

Interpretator

Učesnik

Zakažitewebinar

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Počnite i završite awebinar

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pozovite učesnike tokom zakazivanja ili uwebinar

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Poveži se sa video sistemom

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pridružite se sa video sistema

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Pozovite i podsetite paneliste tokomwebinar

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Navedite ili izmenite poruku dobrodošlice

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Započnite i završite sesiju vežbanja među panelistima

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Promenite ulogu učesnika

Da

Da, osim domaćina i drugih pomoćnih domaćina

Ne

Ne

Ne

Isključite panelistički video

Da

Da, osim domaćina i drugih pomoćnih domaćina

Ne

Ne

Ne

Izbaci učesnika

Da

Da, osim domaćina i drugih pomoćnih domaćina

Ne

Ne

Ne

Sinhronizacija prikaza faze

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Zaključaj awebinar

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Live stream awebinar

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Izmenite opcije događaja tokomwebinar

Da

da

Ne

Ne

Ne

Odredite prezentatora

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Dodelite ili uklonite privilegije uloge

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Utišajte ili deaktivirajte učesnike

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Prikaži listu učesnika

Da

Da

Da

Da

Ne

Pogledajte i spustite sve podignute ruke

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Učestvujte u praktičnoj sesiji

Da

Da

Da

Da

Ne

Proverite profil sa uvidima ljudi u panelu

Da

Da

Da

Da

Da

Učestvujte u diskusijama uživo među panelistima da bi ih prisutni čuli

Da

Da

Da

Da

Da, kada vam se daju privilegije za isključivanje zvuka

Postavljajte pitanja tokom sesije pitanja i odgovora (Q&A)

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Pitanja učesnika na sesiji pitanja i odgovora (Q&A)

Da

Da

Da

Ne

Ne

Javno ćaskajte

Da

Da

Da

Da

Da

Pošaljite privatnu poruku za ćaskanje panelisti

Da

Da

Da

Da

Da

Pošalji reakcije

Da

Da

Da

Da

Da

Deljenje sadržaja

Da

Da

Da

Ne

Ne

Zabeležite sadržaj

Da

Da

Da

Ne

Ne

Sačuvaj sadržaj

Da

Da

Da

Ne

Ne

Napišite, izmenite, objavite i sačuvajte napomene kadawebinarzakazan je bez imenovanog primaoca beleški.

Da

Da

Da

Da

Da

Napišite, izmenite, objavite i sačuvajte napomene kadawebinarje zakazan sa određenim primaocem beleški.

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Pogledajte sadržaj koji je objavio prezenter

Da

Da

Da

Da

Da

Svima osim prisutnima mogu biti dodeljene dodatne uloge tokomwebinar:

  • PrezenterOdgovoran za deljenje i obeležavanje prezentacija, tabli, dokumenata i aplikacija uwebinar. Domaćin, pomoćni domaćin, panelist ili prevodilac automatski postaju prezenteri kada dele ekran.

  • Primalac napomena- domaćin ili sudomaćin može dodijeliti imenovanog primaoca napomena bilo prilikom zakazivanja ili tokomwebinar. Uzimač beleški može da objavi beleške svim učesnicima u bilo kom trenutku tokomwebinar.

  • Zatvoreni CaptionistOdgovoran za objavljivanje natpisa u realnom vremenu tokomwebinar.

Za više informacija o ulogama i kako da ih dodelite, pogledajte Upravljanje beleškama, zapisnicima sastanaka i zatvorenim natpisima u Vebeks sastancima i Vebeks vebinarima.