Prowadzący

Współprowadzący

Dyskutant

Tłumacz ustny

Uczestnik

Zaplanowaćwebinarium

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Rozpocznij i zakończ awebinarium

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Zaproś uczestników podczas planowania lub nawebinarium

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Połącz z systemem wideo

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Dołącz z systemu wideo

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Zaproś i przypomnij panelistom podczaswebinarium

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Określ lub edytuj wiadomość powitalną

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Rozpocznij i zakończ sesję ćwiczeniową wśród panelistów

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Zmień rolę uczestnika

Tak

Tak, z wyjątkiem hostów i innych współhostów

Nie

Nie

Nie

Wyłącz wideo panelisty

Tak

Tak, z wyjątkiem hostów i innych współhostów

Nie

Nie

Nie

usuwanie uczestników;

Tak

Tak, z wyjątkiem hostów i innych współhostów

Nie

Nie

Nie

Synchronizuj widok sceny

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Zablokujwebinarium

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Transmisja na żywowebinarium

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Edytuj opcje wydarzenia podczaswebinarium

Tak

tak

Nie

Nie

Nie

Wyznacz prezentera

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Przypisz lub usuń uprawnienia ról

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Wycisz lub wyłącz wyciszenie uczestników

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Wyświetl listę uczestników

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Zobacz i opuść wszystkie podniesione ręce

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Weź udział w sesji treningowej

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Sprawdź profil People Insights panelisty

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Weź udział w dyskusjach na żywo wśród panelistów, aby uczestnicy mogli usłyszeć

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak, po otrzymaniu uprawnień do anulowania wyciszenia

Zadawaj pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi (Q&A)

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Odpowiadaj i moderuj pytania uczestników podczas sesji pytań i odpowiedzi (Q&A)

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Czatuj publicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wyślij prywatną wiadomość na czacie do panelu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wyślij reakcje

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie zawartości

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Opisz treść

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Zapisz zawartość

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Pisz, edytuj, publikuj i zapisuj notatki, gdywebinariumjest zaplanowane bez wyznaczonego osoby wykonującej notatki.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Pisz, edytuj, publikuj i zapisuj notatki, gdywebinariumjest zaplanowany z wyznaczonym osobą wykonującą notatki.

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Zobacz treści opublikowane przez prezentera

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wszystkim oprócz uczestników można przydzielić dodatkowe role podczaswebinarium:

  • Prezenter — odpowiada za udostępnianie i dodawanie adnotacji do prezentacji, tablic, dokumentów i aplikacji wwebinarium. Gospodarz, współprowadzący, panelista lub tłumacz automatycznie staje się prezenterem, gdy udostępnia swój ekran.

  • Osoba wykonująca notatki — host lub współhost może przypisać wyznaczonego osobę wykonującą notatki podczas planowania lub podczaswebinarium. Osoba wykonująca notatki może publikować notatki dla wszystkich uczestników w dowolnym momencie w trakciewebinarium.

  • Closed Captionist — odpowiedzialny za publikowanie napisów w czasie rzeczywistym w okresiewebinarium.

Aby uzyskać więcej informacji o rolach i sposobie ich przypisywania, zobacz Zarządzanie notatkami, protokołami ze spotkań i napisami w spotkaniach Webex i seminariach internetowych Webex.