Защо трябва да се регистрирате за събрание или събитие?

Не всички срещи и събития изискват регистрация. Ако събранието или събитието ви го направи, можете да се регистрирате от поканата за имейл.


Уверете се, че използвате компютър или браузъра на мобилното си устройство, за да се регистрирате. Не можете да се регистрирате от мобилното приложение "Събрания" в момента.

След като хостът одобри вашата регистрация, ще получите имейл за потвърждение на регистрацията. Вече можете да се присъедините към събранието или събитието, след като започне. Ако събранието или събитието вече са в ход и хостът е избрал да одобри всички заявки за регистрация автоматично, се присъединявате незабавно към събранието или събитието.

За да планирате събрание или събитие, което изисква регистрация, вижте Изискване вашите участници да се регистрират за събрание или събитие.

Регистрирайте се от имейл покана

1

Отворете поканата за имейл и изберете Регистриране.

2

Попълнете формуляра за регистрация и изберете Регистриране.