Zašto bi trebalo da se registrujete za sastanak ili događaj?

Nisu svi sastanci i događaji zahtevali registraciju. Ako to radi vaš sastanak ili događaj, možete da se registrujete sa poziva e-pošte.


Uverite se da ste za registraciju koristili računar ili pregledač mobilnog uređaja. Trenutno ne možete da se registrujete iz mobilne aplikacije "Sastanci".

Kada domaćin odobri vašu registraciju, dobićete e-poruku sa potvrdom o registraciji. Sada možete da se pridružite sastanku ili događaju kada on počne. Ako je sastanak ili događaj već u toku, a domaćin je odabrao da automatski odobri sve zahteve za registraciju, odmah se pridružujete sastanku ili događaju.

Da biste zakazali sastanak ili događaj koji zahteva registraciju, pogledajte članak Zahtevaj od učesnika da se prijave za sastanak ili događaj.

Registrujte se sa poziva e-pošte

1

Otvorite pozivnicu za e-poštu i izaberite stavku Registrujse .

2

Popunite registracioni formular i izaberite registruj.