Тази функция е достъпна само за MP4 записи, ориентирани към видео.

1

Влезте в Потребителски център .

2

Изберете Записи от навигационния панел.

3

Изберете записа, който искате, след което щракнете ИзтеглетеDownloadв Препис панел.