Тази функция е достъпна само за видеоцентрични MP4 записи.

1

Влезте във вашия Webex сайт и отидете на Записи .

2

Кликнете върху Изтегляне за желания запис и проверете Изтегляне на препис (.vtt) .

3

Щракнете върху .

Преписът изтегля в .vtt формат, който може да бъде отворен с текстови редактори.