Táto funkcia je dostupná len pri nahrávkach MP4 zameraných na video.

1

Prihláste sa do Používateľské centrum.

2

Vyberte Nahrávky z navigačného panela.

3

Vyberte požadovanú nahrávku a potom kliknite Stiahnuť ▼Downloadv Prepis panel.