Den här funktionen är endast tillgänglig på videocentrerade MP4-inspelningar.

1

Logga in på User Hub.

2

Välj Inspelningar från navigeringspanelen.

3

Välj den inspelning du vill ha och klicka sedan på HämtaDownloadi avskriftspanelen.