Уебекс асистент е наличен в Webex срещи.

Започвайки с актуализацията 41.5, Webex Асистент също е наличен в Webex Събития (нов)уебинар режим.

В допълнение към Срещи и събития(нови), с актуализацията 41.7, Webex Помощник е достъпен и за приложението Webex. Срещите започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат Webex Помощник.

Webex Помощник за събрания отговаря навсички в събранието като има предвид, че Webex Помощник за устройства отговаря само на хора в стаята.

Помощникът на Webex в събранието отговаря на гласови команди като вземане на акценти на събрание, елементи на действие и бележки. За повече информация вижте Използване на Cisco Webex помощник гласови команди в Webex събрание или събитие.

Webex Помощникът на устройството на стаята отговаря на събранията на фокусирани върху контрола гласови команди като "Присъединете се към личната ми стая", "Край на събранието", и "Увеличете силата на звука". За повече информация вижте Първи стъпки с Webex помощник за устройства.