Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings.

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Assistant jest również dostępny w trybie webinaru Webex Events (nowy).

Oprócz spotkań i wydarzeń (nowe), wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex Assistant for Meetings odpowiada wszystkim na spotkaniu, podczas gdy Webex Assistant dla urządzeń odpowiada tylko osobom w pokoju.

Webex Assistant na spotkaniu reaguje na polecenia głosowe, takie jak robienie najważniejszych wydarzeń spotkania, elementów akcji i notatek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie poleceń głosowych asystenta Cisco Webex podczas spotkania lub wydarzenia Webex.

Webex Assistant na urządzeniu w pokoju reaguje na polecenia głosowe skoncentrowane na sterowaniu spotkaniem, takie jak "Dołącz do mojego pokoju osobistego", "Zakończ spotkanie" i "Zwiększ głośność". Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Webex Assistant for Devices.