За да избегнем объркване с други повикващи услуги, предлагани от Cisco, преместихме документацията на Spark Call от help.webex.com на cisco.com. Моля, използвайте връзките, които следват, и не забравяйте да актуализирате отметките си.

Администратори

За информация как да администрирате Spark Call във вашата организация и как потребителите могат да използват портала Webex Settings (грижа за себе си), за https://settings.webex.com да конфигурират функциите, вижте Ръководството за администриране на искрово обаждане на https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/admin/wbxch_b_spark-call-guide.html.

Потребители и техните телефони

За информация, която може да помогне на крайните потребители да настроят и да започнат да използват телефоните си на Spark Call, вижте Cisco IP Phone 7800 и 8800 Series, Cisco IP Conference Phone 7832 и Cisco ATA 190-SC Ръководство за Webex Call (по-рано Spark Call) при https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/user/cuip_b_phone-7800-8800-series-ata190sc-guide.html.


Все още можете да намерите Webex приложение и свързаната с него документация на help.webex.com.