Da bismo izbegli zabunu sa drugim uslugama poziva koje nudi Cisco, premestili smo dokumentaciju Spark Call-a sa help.webex.com na cisco.com. Koristite veze koje slede i obavezno ažurirajte obeleživače.

Administratori

Više informacija o administriranje Spark Call-a u vašoj organizaciji i načinu na koji korisnici mogu da koriste Webex Settings (self care) portal za konfigurisanje funkcija https://settings.webex.com potražite u vodiču za administraciju spark poziva na https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/admin/wbxch_b_spark-call-guide.htmllokaciji .

Korisnici i njihovi telefoni

Za informacije koje mogu da pomognu krajnjim korisnicima da se podese i počnu da koriste svoje telefone na Spark Call-u pogledajte Cisco IP Phone 7800 i 8800 Series, Cisco IP Konferencijski telefon 7832 i Cisco ATA 190-SC Vodič za Webex Poziv (ranije Spark Call)https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/user/cuip_b_phone-7800-8800-series-ata190sc-guide.htmlna .


Webex aplikaciju i srodnu dokumentaciju još uvek možete da pronađete help.webex.com.